SÖYLEŞİ | ALTYAPININ DEĞİŞEN YÜZÜ 

Farklı, Daha Hızlı ve Daha Akıllı Çözümlerin Yeni Dönemi

Günümüzde inşaat, birden fazla sektörde çalışma alanları sunuyor. Coğrafya ve pazarda sağladığı çözümlere büyük ölçüde güvenen bugünün inşaat projeleri, aynı zamanda değişen teknolojilere ayak uydurmalıdır. Bunun yanı sıra daha agresif risk yönetimi ve karar alma metodolojilerine, kaynak kullanımında yeniliklere, değişen bir işgücüne de adapte olmak zorundadır. Güvenli uygulamalara, hızlı çözümlere odaklanmayı sürdürmek ve daha pratik çözüm üretmek amaçlanmaktadır.

Her büyüklük ve kapsamdaki inşaat projelerinde altyapı doğal olarak risk olmaya devam etmektedir. Bunun finansal risk olup olmadığı ve garanti kapsamı, sonuçta ortaya çıkan etkiler ve tasfiye edilen hasarlar gibi olumsuz şartlara sahip sözleşmeler olup olmadığı veya riskler etrafında maliyet yürütmek ve kesinliği planlamak büyük önem taşımaktadır. Başarılı sonuçlar almak için bu riskleri proaktif olarak tanımlamak, değerlendirmek ve bunlara yanıt vermek için karar verme metodolojilerinde en iyi uygulamaları yapabilmek gerekmektedir. 

Yeni bir farkındalık; geleceğe yeni bir yatırım sistemi, altyapı; inşaat yapımı çalışma sisteminin birçok kilit noktasını etkilemektedir. Çevre binalarının ve şebeke hatlarının kanalizasyon yapıları, çatı ve yüzey sularının aktarmada yağmursuyu yapıları, şehrin ve evsel ihtiyaçların giderilmesinde içme suyu boru hatları, iletişim alanında telekom, elektrik ve doğalgaz gibi altyapıların tümünde gerçekleşen münferit engellerle karşılaşmaktadır.

Engellerin kaldırılması ve kısa zaman da hızlı çözümlerle profesyonelliğe bir adım atmak için yapılması gerekenleri düşünerek başlamak istiyorum. Farklı, daha hızlı ve daha akıllı çözümlerin nasıl bir değişim yüzü ile sonuçlandığına ilişkin ilerleyişine özellikle dikkat çekmek istiyorum. İnşaat süreçlerinin kapsamında düşünülmeyip kervanı yolda düzen, yaptık- oldu zihniyetinin karşısında entegre proje yönetim sistemleriyle inovatif bir bakış açısının getirilmesinin şart olduğunu en net haliyle söyleyebilirim.

Her Projenin içinde var olan ama göz ardı edilen bombayı patlatmadan nasıl çözüyoruz?

Altyapının Görünmeyen Yüzü

Altyapı çözümlemelerinin, inşaat sektörü içindeki önemi, yoğun trafiğin olduğu lokasyonlarda dahi çalışma ortamını size hızla hazırlamaktadır. Bunun için proje de belirtilen yapıların yerlerini koruyacak trafik sirkülasyonları oluşturmakla başlayıp, proje üzerindeki yapıların planda yerleşim yerleri ile uzun mesafeli deplaseleri kısa zamanda hızlı çözümleri kısa mesafeli yapım yöntemleri sunmaktadır. Deplase yapım metodolojisini uygulama aşamasında her kurumun teknik çerçevesi kapsamında çözerek sistemin superpoze edilmesini sağlamak en önemli konudur. 

Kurumlar arasındaki iletişim köprüsünde etkin rol alıp yapım metodolojisini ve hızlı çözümler ile sonuçlandırmak gerekmektedir. 

Teknolojinin ilerlediği dönemde yeniliklerinden faydalanmak için etkin rol oynayan sistemin çözüm ortağı olmakla, yapımını ortak kanallara yönlendirerek kaynak kullanımında yeniliklere yön vererek çözümlemeler yapılmaktadır. Agresif risk yönetimi ile deplase istediğimizde ortak çözümlerle yeni metodolojileri kullanmak, değişen sistem ile yapım yönetimini farklı işgücüyle birleştirmek ve düşük maliyetle birlikte kısa süre de uygulama yapmak bu işin temelinde olmazsa olmazların başında gelmektedir.  

Başlangıcı nasıl yapacağımızı konuştuysak sonrası için planımızın neler olduğunu inceleyelim derim. Öncelikle başarılı bir proje için tasarım en önemli argümanı oluşturmakta ve teknik uzman ekiplerin koordine edilmesiyle çözülmesi gerekmektedir. Tasarımı şekillendirme becerisini tecrübeler ile anlatmak ve edinilen bilgileri yansıtmaya çalışmak bu işin en zahmetli kısmı bence. Bunu detaylandırmayıp tasarımın işin lokomotifi olduğunu birkaç başlıkla geçeceğim aslında.

“Zahmetsiz bal yenmez” diyen Goethe, “Kim zahmet çekerse defineyi elde eder” sözleriyle Mevlana… Tasarımın, projenin zahmetli ama en önemli aşaması olduğunu hatırlatmaktadır hep bana.

En Verimli Hale Gelmek

Tasarımın akabindeki süreci oluşturan zincirin halkalarını kısaca sıralayacak olursam şunları söyleyebilirim:

Ulaşım; sürdürülebilirliği ve hafif trafik oluşumunu destekleyen mühendislik uygulamasında trafik sirkülasyon projelerini yaşam koşullarına uygun tasarımları ile kesintisiz iletişim gibi ulaşımın da sağlanmasını amaçlayan öncül aktivitelerden biridir. 

Altyapı; elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yüzeysel sular (yağmursuyu), atıksu proje tasarımı, sunum ve inşaat uygulamalarında sürdürülebilir özellikler için her zaman var olduğunu yeşil tasarım projeleri ilkelerini benimsemesi gereken sistemi bir arada tutan çatıyı oluşturmaktadır. 

Peyzaj; tasarlanmış ve tasarlanma sürecinde yeşil alan döngüsü işin en cazibe noktası olabilecek kısmıdır. Tasarımı tamamlanmış peyzaj projesinin yaşam koşullarına uygunluğunu incelediğimizde; yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, park alanları ve dinlenme noktaları gibi birçok alanın en verimli bir hale getirilmesinde mimar ve mühendislik çözümleri ile ele alınmalıdır. Alan içerisinde tasarlanmış yapının yaşamsal ve sürdürülebilir kaynakları olan yapıları inşa ederek, görsel tasarımın yaşam döngüsünü sağlayan görünmeyen kahramanlarıyla stabil koşulları etkilemeyecek uygulamaları da beraberinde tamamlamak gerekmektedir. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz çok disiplinli metro projelerinden birine detaylarıyla ayrıca başlık açmak isterim dilerseniz. Çünkü ulaştırma projelerinin bu kadar karmaşık olması birçok alt yapı bilinmeyenini yanında getirirken tasarımda bulundurduğu sistemiyle de diğer yapıların çözümlenmesine kıyasla yıldız gibi parlamaktadır.

Altyapının Parlak Yüzü 

Özellikle inter-disipliner karmaşık yapı tasarımlarında inşaat ile ilişkili olan BIM, yaşam döngüsüne değer katmak için akıllı, parametrik ve alt yapı çözümleyen bir proje yönetim şeklidir. Modeller üzerinden kurgulanmış bir projeyi okumak yapının anlaşılmasına ve bunları kullanan insanlarla mühendislik ve enerji analizleri üzerinden iş birliği yapmamıza yardımcı olmaktadır. BIM mantığının bizim için temel yararı, daha uygun maliyetli kararları daha hızlı almak için gerekli veriyi oluşturmasıdır. Bu konuda bültenin geçmiş sayılarında, BIM sistemolojisini tüm detayları ifade eden şahane iki yazı olduğu için naçizane bu kadarına değineceğim.

BIM ve entegre proje yönetimi ile kurulan yeni yazılım modellemeleriyle en karmaşık görünen, hatta görünenin arkasında var olan ancak çözülemeyen tüm alt yapı sorunları zamandan tasarrufla, en az maliyetle, en az sorunla çözümlenmektedir.

Altyapıyı oluşturan tüm yüzlerle tanıştıysak, projeler üzerinden detayları da konuşalım derim.

Daha fazlası