İlkel topluluklardan günümüze uzanan ve medeniyeti simgeleyen kültür birikimi haline gelen metal işçiliği, “işleme”, “kesme”, “şekil verme” ve “birleştirme” gibi dikkat ve özen isteyen son derece hassas bir zanaat alanıdır. Malzemeyi tanıma ve tanımlama çabası içerisinde atölyemiz bu dört işçilik başlığında, özgün çözümlerle çalışmalarını sürdürüyor.”
En büyük ilham kaynağı olan doğadan başlayan ahşap yolculuğu, yine kendimize özgü biçim ve yöntemlerle yerinden edilmeden, doğadan esinlenerek mümkün olan en ham biçimiyle hayatımızı beslemeye devam ediyor. Biz de ahşabın doğasından gelen tavrını nezaketle işliyoruz.
Beton, günümüzün vahşi ve ilkel sembollerinden biri olarak şehirlerimizi donatmış durumdadır. Bize göre ise çıplak duruşuyla yalın mekan tasarımının temel bağlacıdır. Biçim verdiğimiz ürünlerin ve mekanların ana öğelerinden biri olarak kullanılmakta ve hayat her alanını yapılandırmaktadır.