Yapı ve mimaride tasarım kriterleri, zengin, etkileyici araç ve yöntemler kullanma iddiasıyla ‘yeni kimlikler yaratmayı’ önceliyor.
Yeni bir yol açma çabası içerisindeki yolculuğumuzda, bu olguyla yaratıcı bir biçimde baş etme arayışı öne çıkıyor.
Çalışmalarımızda; alışılagelmiş yöntem, üslup, dürtülerin motive ettiği tasarım alışkanlıkları yerine her proje için kolektif bir araştırma ve anlama çabası yürütüyoruz.
Sorun ve olanaklara katmanlı yanıtlar aranan bu itirazla; ihtiyaç, olanak ve yaratıcılık sınırlarımızı zorlayan bir çalışma hedefliyoruz.